Останимо у контакту

Друштво

Поклон честитка града Крагујевца за прву бебу рођену 14. јануара

Фото: крагујевац.рс

Прворођена беба у новогодишњој ноћи по јулијанском календару добиће поклон честитку града Крагујевца у износу од 100 000 динара, одлучило је Градско веће на седници одржаној 13. јануара.

У складу са Одлуком о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике, поклон честитку добиће породиља која има пребивалиште/боравиште на територији града Крагујевца.

На седници је донет и Програм истраживања и контроле животне средине на територији града у текућој години, систематским и повременим мерењима загађујућих материја у ваздуху, води, земљишту и др. Појединачни програми систематске контроле квалитета животне средине утврђују се ради редовног испитивања, праћења и контроле нивоа буке у животној средини, квалитета површинских вода, загађености земљишта и контроле квалитета воде за пиће из јавних чесми.

Програмом је утврђен начин и учесталост систематског мерења нивоа буке на шест мерних места, једном месечно. Контрола квалитета површинских вода вршиће се на реци Лепеници, низводно од града, а динамика узорковања је квартална. За испитивање загађености земљишта одређено је седам мерних места, док ће се контрола квалитета воде за пиће из јавних чесама обављати два пута месечно.

Настави са читањем

Популарно