Останимо у контакту

Импресум

Новинска агенција ПјерМедиа

НА000024

ПјерМедиа Инфо

Дедиње 28, 34113 Крагујевац

Матични број 64233831

ПИБ 109523589

Главни и одговорни уредник Никола Младеновић

office@pjermedia.com