Останимо у контакту

Политика

Усвојен завршни рачун буџета града Крагујевца за 2020. годину

Фото: крагујевац.рс

По завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2020. годину који су данас усвојили одборници градског парлемента, остварен је суфицит у износу од 446 милиона динара. Највећи део оствареног суфицита у износу од 356 милона динара, како је образложио Ненад Станишић, члан Градског већа за финансије, односи се на наменска средства опредељена за пројекте који се реализују на територији града Крагујевца а суфинансирана су од стране државе и пренета су у ову годину, док је 90 милиона нераспоређени суфицит који ће такође бити употребљен у овој години. У 2020. години укупни приходи на нивоу града износили су шест милијарди 824 милиона динара а са пренетим средствима из 2019. године износили су седам милијарди 385 милиона динара.

У складу са планираним буџетом остварење прихода је 86, 35%, од чега су текући износили шест милиона а приходи од продаје нефинансијске имовине пре свега земљишта 757 милиона динара. Укупни расходи града Крагујевца у 2020. износили су шест милијарди 939 милиона динара и реализовани су са 82% плана. Текући расходи су били пет милијарди 629 милиона а издаци за нефинансијску имовину односно инвестиције 949 милиона динара. Имајући у виду да саставни део Завршног рачуна чини и извештај о задужености града Крагујевца, Станишић је казао да је на данашњи дан  укупна задуженост града Крагујевца око 24 милиона евра, од чега се 21,35 милиона односи на главницу а 2,65 милиона су камате.  

У односу на текуће остварене приходе из 2020. године кредитна задуженост града Крагујевца је 47 процената, што је у оквирима законске границе задуживања од 50 % прихода. Град Крагујевац се у 2020. години није задуживао, а од 1. јануара до данас није било нових уговора о кредиту, нагласио је Станишић.  

Задуженост града Крагујевца је транспарентна, постоји званична документација у којој стоји када је она настала, за шта су искоришћени кредити, који на жалост, рекао је градоначелник Никола Дашић, нису коришћени за развојне капиталне пројекте, већ за покриће губитака насталих пре више година. Данас, захваљујући подршци председника Србије и Владе и преко пола милијарде евра који из државе улазе у град Крагујевац, можемо да реализујемо развојне пројекте, попут изградње железничке пруге Собовица –Лужнице, крак Баточина, Северне обилазнице, канализационе мреже и многих других који отварају град и дају могућност да се стратешки развија, поручио је Дашић.

На 8. редовној седници Скупштине града Крагујевца усвојен је План детаљне регулације „Железничка пруга Собовица – Лужнице – крак Баточина, затим измена дела Плана детаљне регулације „Улица Даничићева, Позоришна до улице Кнеза Михаила-потез кружни ток којим ће се избећи експропријација делова парцеле а усвојена је и одлука о изради Плана детаљне регулације „Дела насеља Добре воде – Бубањ, блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве“.

Скупштина града усвојила је Етички кодекс понашања функционера града Крагујевца који је усклађен са моделом Етичког кодекса Сталне конференције градова и општина и идентичан је европском кодексу понашања функционера. Чини га 12 основних начела којих би требало да се придржава сваки функционер а то су: владавина права и законитост; одговорност; отвореност, приступачност и транспарентност; грађанско учешће; поштовање изборне воље и указаног поверења; узорност; професионалност; правичност, објкетивност и непристрасност; савесно и домаћинско управљање; лични интегритет; равноправност и недискриминација; поштовање и учтивост. Подразумева се, рекла је чланица Градског већа за локалну самоуправу Сања Туцаковић, да без обзира на постојање оваквог акта, сваки функционер већ мора да примењује таква правила понашања, али је добро да она буду написана на једном месту како би се с времена на време подсетили наших дужности.

Одборници су на данашњој седници једногласно донели одлуку да се нова улица која повезује Београдску са улицом Слободе, а налази се поред Завода за хитну медицинску помоћ и Клинике за пуломогију, понесе назив др Боре Евтова, који се иако пензионисан прикључио колегама Универзитетског клиничког центра у Крагујевцу у борби против корона вируса и од последица КОВИД-а 19 преминуо крајем прошле године.

Иначе, данашње заседање градског парламента започело је обавештењем одборника Одборничке групе Заједно за Шумадију – Здрава Србија, Мирослава Стојановића – Џиге и Оливере Николић да ће у раду Скупштине убудуће наступати као самостални одборници.

У оквиру тачке дневног реда која се односи на избор, именовања, постављења и разрешења, одлуком одборника вршилац дужности директора Центра за социјални рад „Солидарност“ биће Јелена Митровић.

Настави са читањем

Популарно