Останимо у контакту

Технологија

Да и наставници буду у току – Microsoft Innovative Educator

Microsoft и ове године даје подршку наставницима за примену технологије у настави путем ексклузивног једногодишњег програма Microsoft Innovative Educator, кроз који пролазе наставници широм света. Овај програм пружа могућност свим наставницима, без обзира на географску локацију, да представе свој пример иновативне наставе, која код ученика развија вештине неопходне за рад у 21. веку. Они чије пријаве за програм буду прихваћене ће добити рачунар, стручно усавршавање и плаћен пут на Светски форум наставника који је организован у оквиру Partners in learning програма компаније Microsoft („Партнери у учењу“) који се одржава у марту 2014. године у Барселони.

Наставници који желе да учествују у програму треба да се пријаве путем online формулара, а избор се врши на основу квалитета пријаве и квалитета једне наставне активности која приказује иновацију у настави који наставник прилаже уз пријаву.

Пријаве се подносе на српском или енглеском језику на адреси http://www.pil-network.com/Educators/expert (потребно је да се наставник региструје на овај портал). Рок за пријаву је 29. септембар 2013. године, ако су пријаве на енглеском језику, а до 15. септембра 2013. године ако су на српском језику. Детаљно упутство за пријаву наставника, на српском језику, доступно је на интернет страни http://aka.ms/experteducatoruputstvo

Програм „Партнер у учењу“ је у Републици Србији отпочео јуна 2004. године, а обновљен је у новембру 2009. године, потписивањем „Меморандума о разумевању“ између Министарства просвете Републике Србије и компаније Microsoft. Microsoft Innovative Educator програм, који је део програма „Партнери у учењу“ има за циљ да побољша квалитет рада у школама и осавремени наставни процес. Велики значај придаје се стручном усавршавању наставника у циљу дигиталног описмењавања ђака и свеобухватније имплементације информационих технологија у свакодневној настави.

Настави са читањем

Популарно