Останимо у контакту

Друштво

У Крагујевцу округли сто о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку

У оквиру јавне расправе, данас се о тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, разговарало у Крагујевцу.  У раду четвртог округлог стола поред Драгише Слијпчевић председника Грађанског одељења Врховног касационог суда, Јелене Дертић помоћнице министарске правде у сектору правосуђа, Николе Бодироге професора Правног факултета Универзитета у Београду, Маријане Николић Милосављевић судије Вишег суда у Београду и Милана Кораћа представника Адвокатске коморе Војводине, учествовали су представници правосуђа, адвокатске коморе и заинтересовани грађани.  

Израдом Нацрта закона Министарство правде остварује активности из Акционог плана за Поглавље 23 и Акционог плана за унапређење позиције Републике Србије на Ранг листи Светске банке о условима пословања – Doing Business за период 2020 – 2023. године које имају за циљ унапређење ефикасности парничног поступка, а нарочито у деловима о достављању писмена, снимању суђења и процесној дисциплини, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу Европског суда за људска права и Уставног суда.

Настави са читањем

Популарно